Kód projektu: 723650

Akronym: MONSOON

Doba riešenia: 1.10.2016 – 30.9.2019

Fakulta: Ekonomická fakulta

Viac infromácií na cordis.europa.eu