Kód projektu: 776811

Akronym: MIREU

Doba riešenia: 1.12.2017 – 30.4.2021

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Viac infromácií na cordis.europa.eu