Stredoeurópska iniciatíva (CEI) spustila mimoriadnu výzvu na predkladanie návrhov v súvislosti s COVID-19. Vyčlenených bude 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a pre mikro, malé a stredné podniky. Výzva je otvorená do 9.4.2020.

Cieľom výzvy je reagovať na špecifické potreby komunít v členských štátoch CEI. Celkový rozpočet výzvy je vo výške 600 000 EUR – podporovaný členskými štátmi CEI prostredníctvom fondu CEI a Talianskom – prostredníctvom programu výmeny know-how.

Výzva sa zameriava na 3 oblasti:

  • Zdravotná starostlivosť a telemedicína (MED)
  • Vzdelávanie a e-learning/dištančné vzdelávanie (EDU)
  • Podpora mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSMEs)

Kritéria: Všetky verejné a súkromné subjekty, mimovládne organizácie so sídlom a registráciou v členskom štáte CEI ako aj medzinárodné/regionálne organizácie môžu požiadať o grant CEI až do výšky 100% hodnoty ich projektu, do maximálnej výšky 40 000 EUR.

Termín: Výzva je otvorená do 9.4.2020

Viac info ako aj prihláška TU.

Zdroj: BIC Bratislava

Článok prevzatý z innonews.blog