Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou „Inovačných voucherov“  na projekty zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov. Uzávierka výzvy je 3. apríla 2020.

Výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu MSP v oblastiach:

  • strojárstva a automatizácie,
  • potravinárstva a biochémie,
  • sociálnych inovácií,
  • stavebníctva a dopravy,
  • chémie a agrochémie,
  • elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií,
  • energetiky a ekológie,
  • inovatívnych  technológií.

Hodnota vouchera je max. 10 000 eur. Na výzvu je vyčlenených 300 000 eur.

Viac informácií o výzve

Článok prevzatý z innonews.blog