Kód projektu: 824047

Akronym: LIFEBOTS Exchange

Doba riešenia: 1.4.2019 – 31.3.2023

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Viac infromácií na cordis.europa.eu