Green Summer School je určená pre startupistov a podnikateľov, ktorí majú prvé kroky tvorby biznis modelu za sebou a identifikovali konkrétny problém, ktorý majú záujem riešiť. Na základe svojho riešenia by mali ponúknuť produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu.

Počas Zelenej letnej školy budú účastníci intenzívne pracovať na zhodnocovaní svojho podnikateľského plánu a konzultovať ho s podnikateľmi či expertmi v oblasti zelených inovácií.

V závere Letnej školy predstavia svoje projekty odbornej porote, ktorá vyberie najlepšie tímy, ktoré sa zúčastnia Green and Investment Forum v nemeckom Stuttgarte. Fórum ponúka jedinečnú možnosť a príležitosť nadviazať potrebné kontakty s potenciálmi investormi pre ich „zelený nápad.“

Green Summer School sa bude konať v dňoch 11. až 15. septembra 2017 v Nemecku a účasť na podujatí je bezplatná. Účastnílk si hradí cestovné a ubytovacie náklady.  Pre viac informácií kontaktuje Simona Pede pede@bwcon.de.

Viac informácií o projekte EcoInn Danube nájdete na ich oficiálnej stránke.

Zdroj: nptt.cvtisr.sk