Projekt Net4MobilityPlus pripravil prehľadný leták k individuálnym stážam programu Horizont 2020 – Marie Skłodowska-Curie actions na financovanie individuálnych pobytov výskumníkov.

Výzva na predkladanie návrhov pre Individual fellowships 2019 je otvorená do 11.9.2019.

Viac informácií:

Zdroj: Twitter @Net4Mobility

Článok prevzatý z: innonews.blog