Projekt LEDGER otvára druhú výzvu na predkladanie návrhov projektov pre inovátorov pre data management internetových technológií v šiestich vybraných oblastiach. Uzávierka výzvy je 31.1.2020.

Pozrite si webinár k tejto výzve
(17.12.2019, 15:00)

Oprávnené činnosti na získanie finančnej podpory, sú: Vývoj, testovanie a overovanie technickej a ekonomickej životaschopnosti prototypových systémov (minimálny realizovateľný produkt – MVP) založených na decentralizovaných technológiách a otvorenom softvéri so zameraním na ochranu súkromia pri návrhu a na ochranu nezávislosti údajov o občanoch v ktorejkoľvek zo 6 nasledujúcich vertikál:

  • zdravie,
  • ekonomika,
  • mobilita,
  • verejné služby,
  • energetika a udržateľnosť,
  • všeobecná koncepcia pre otvorené inovácie.

Projekt LEDGER je súčasťou iniciatívy Next Generation Internet (NGI).

“The Venture Builder for Human Centric Solutions” poskytne do 200 000 EUR pre najlepších inovátorov v tejto triede, vrátane grantu (bez investície vlastného kapitálu), vytváranie sietí, obchodné mentorstvo, podpora rezidentov, piloty a tiež program na rozvoj rizikového kapitálu na 12 mesiacov a potenciálne investície do rizikového kapitálu.

16 vybraných spoločností absolvuje deväťmesačný program MVP Builder a získajú až 150 000 EUR vo financovaní bez vlastného kapitálu. Najlepším 8 z nich sa ponúkne ďalších 50 000 EUR a dostanú sa do biznisovo zameraného programu na 3 mesiace končiaceho demonštračným dňom.

Viac informácií a prihláška

LEDGER je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog