CVTI SR Vás srdečne pozýva na konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční 9. – 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Témou je štandardizácia postupov pre efektívny transfer technológií. Pozvaní sú zahraniční hostia z Oxford University Innovation a Centra transferu technológií na VUT v Brne. Simultánny preklad je zabezpečený, účasť bez poplatku.

Určená je pre vedeckých a výskumných pracovníkov na verejných akademických a výskumných inštitúciách s orientáciou na aplikovaný výskum a jeho transfer do praxe a súvisiace disciplíny, poslucháčov vysokých škôl, doktorandov, pracovníkov univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy, pracovísk pre transfer technológií a odbornú verejnosť.

Pozvánka s programom

Registrácia