Dátum konania: 10. – 11. októbra 2017.
Čas konania: 9.00 – 17.00 hod.
Organizátor: CVTI SR

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 je podujatie s medzinárodnou účasťou a v tomto roku sa uskutoční už jeho siedmy ročník.

Zámerom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií, poslucháči na verejných vysokých školách a pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Odborný seminár je určený výhradne pracovníkom pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora. (odkaz: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici-2017.html)