V poradí už X. ročník konferencie, počnúc týmto ročníkom, organizuje Občianske združenie RESpect KE. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Fakulty BERG prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu ich potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné prostredie v sekciách:

  • Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Transfér technológií a vedomostí
  • Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
  • Energetický manažment
  • Smart Buildings a OZE

Dátum konania konferencie: 4. – 6. apríl 2018

Miesto konania: PoráčPark relax&sport centrum, Poráčska Dolina

Viac o konferencii na oficiálnej stránke konferencie fberg.tuke.sk

Prihlasovací formulár: tu

S akoukoľvek otázkou sa neváhajte obrátiť na členov organizačného výboru:

marcela.tausova@tuke.sk
jan.kosco@tuke.sk
martin.beer@tuke.sk