Na podporu inovatívnych firiem (najmä MSP) spustila Európska komisia v rámci programu Horizont 2020 už pred niekoľkými rokmi systém kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls), ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka.

Kaskádové financovanie, známe tiež ako finančná podpora pre tretie strany (Financial Support for Third Parties – FSTP), je mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky a / alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií.

Sú financované prostredníctvom špecifických projektov, ktorých rozpočet je vo veľkej miere určený práve na malé granty pre tretie strany. Takéto projekty spúšťajú vlastné (zväčša otvorené) výzvy na predkladanie grantov. Každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov.

Tieto otvorené výzvy z projektov financovaných EÚ sú zvyčajne konkurenčné (competitive calls), majú európsky rozmer a ich cieľom je:

 • Výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free),
 • Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
 • Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

Tu je (v čase písania článku) zoznam aktuálne otvorených (najmä) kaskádových výziev, vrátane DIH a EIT:

 • Change2Twin: Create and Harvest Offerings to support Manufacturing SMEs to become Digital Twin Champions
  (Uzávierka: 29.3.2021)
 • INNO4COV-19: Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance
  (Uzávierka: 31.3.2021)
 • GALATEA: Grow and AcceLerate your smArt projecTs in nEw value chAins of the European Blue Economy
  (Uzávierka: 31.3.2021)
 • X-Europe: Smart Cities & Sustainability
  (Uzávierka: 31.3.2021)
 • DIY4U: Open Innovation Digital Platform and Fablabs for Collaborative Design and Production of personalised Fast Moving Consumer Goods
  (Uzávierka: 31.3.2021)
 • Startup SME Booster: EIT RawMaterials – sustainable solutions for the raw materials sector
  (uzávierka 31.3.2021)
 • NGI Assure: NGI Research Goes to Standardization
  (uzávierka 1.4.2021)
 • NGI POINTER: Open Internet Renovation
  (uzávierka 1.4.2021)
 • NGI Zero Discovery: Resilient, trustworthy and sustainably open internet
  (uzávierka 1.4.2021)
 • EIT Digital Venture: pre začínajúcich podnikateľov s inovatívnym nápadom, “proof of concept” alebo prototypom, ktorí využívajú digitálne technológie pre priemyselné aplikácie
  (uzávierka 1.4.2021)
 • ELIIT: Technológie v textilnom, odevnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle
  (Uzávierka: 14.4.2021)
 • PULSATE: Fostering the PAN-European infrastructure for empowering SMEs digital competences in laser-based advanced and additive manufacturing
  (Uzávierka: 22.4.2021)
 • WeldGalaxy: Digital Dynamic Knowledge Platform for Welding in Manufacturing Industries
  (uzávierka: 29.4.2021)
 • SmartEEs: Sustainable ecosysteM for the Adoption, Ramp-up and Transfer of Emerging Electronics Solutions
  (uzávierka: 7.5.2021)
 • Startup SME Booster: EIT RawMaterials – sustainable solutions for the raw materials sector
  (uzávierka 28.5.2021)
 • INNO4COV-19: Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance
  (Uzávierka: 31.5.2021)
 • AI4EU: A European AI On Demand Platform and Ecosystem
  (Uzávierka: Q2.2021)
 • eSSIF-Lab podporí vývoj riešení samostatnej zvrchovanej identity (SSI) – výzva “Infrastructure-oriented Call”
  (uzávierka 30.6.2021)
 • SmartAgriHubs – EXPAND the SmartAgriHubs Community Network: Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector
  (uzávierka 28.7.2021)
 • Výzva projektu OASIS: od prototypu k sériovej výrobe
  (uzávierka 31.7.2021)
 • SmartEEs: Sustainable ecosysteM for the Adoption, Ramp-up and Transfer of Emerging Electronics Solutions
  (uzávierka: 31.8.2021)
 • Startup SME Booster: EIT RawMaterials – sustainable solutions for the raw materials sector
  (uzávierka 3.9.2021)
 • Block.IS Cluster Missions Open Call: Blockchain Innovation Spaces
  (uzávierka 22.10.2021)
 • DIGI-B-CUBE: Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking Industries – Continuous Open Call for Co-working Disruption Lab Voucher
  (uzávierka 27.10.2021)

Pre ďalšie typy financovania si pozrite zoznam aktuálnych výziev európskych programov (zoradené podľa termínu uzávierky výzvy).

Článok prevzatý z innonews.blog