Kaskádová výzvy StairwAI pre malé a stredné podniky

Výzva StairwAI je kaskádovou výzvou, ktorá hľadá mikro, malé a stredné podniky z akéhokoľvek odvetvia. Stačí, ak je podnik otvorený implementácii umelej inteligencie (AI) s cieľom zlepšiť svoje produkty a služby v súlade so široko nastavenými témami výzvy. Výhodou je financovanie do 10 tisíc eur vo forme paušálnej sumy na obdobie dvoch mesiacov. Výzva StairwAI bude otvorená do 25. apríla.

Kto môže získať grant? 

Výzva hľadá akýkoľvek low-tech mikro, malý a stredný podnik, či už o AI iba počul, alebo je spotrebiteľom riešení AI a dokonca dokáže identifikovať prípady použitia AI vo firme.

Žiadateľ musí pochádzať z členskej krajiny EÚ alebo asociovaných krajín Horizont a výzva je otvorená aj firmám z UK.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekt by mal byť zameraný na niektorú z uvedených oblasti s prienikom na využitie AI:

 • Logistika a dodávateľské reťazce
 • Ľudské zdroje
 • Správa údajov generovaných internetom vecí
 • Vzdelávanie
 • Verejné služby
 • Výrobný priemysel
 • Kyber ochrana
 • Otázky životného prostredia
 • Zdravie
 • Energia
 • Umením riadené riešenie a umelecká produkcia
 • Iné

 

Čo môžete získať? 

V rámci výzvy bude vybraných 32 firiem, ktoré sa zúčastnia 2-mesačného programu a dostanú financovanie do 10 tisíc eur vo forme lump-sum.

 

Ako a dokedy požiadať?

Po dôkladnom preštudovaní podmienok si môžeš podať elektronickú prihlášku najneskôr do 25. apríla 2023 do 13:00 hod.

 

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk