Kaskádová výzva v oblasti digitálnej a cirkulárnej výroby

Druhá výzva projektu KYKLOS4.0 je kaskádovou výzvou zameranou na inovatívne riešenia, ktoré zlepšia digitálne výrobné procesy. Ide o príležitosť získať pre projekt až 150 tisíc eur. Výzva uprednostní návrhy, ktoré sú schopné využiť služby z platformy KYKLOS4.0  na širokú skupinu priemyselných používateľov. Okrem toho by návrhy mali jasne demonštrovať úlohu obehovej výroby a hospodárstva v rámci ich experimentov. Ak sa vám zdá, že toto je niečo pre vás, potom neváhajte podať žiadosť do 12. októbra.

 

Kto môže získať grant?

Právne subjekty aktívne v oblasti digitálnej výroby, konkrétne vývojári, integrátori technológií a výrobné subjekty.

Projektové návrhy musia predložiť konzorciá dvoch až troch subjektov vrátane aspoň jedného MSP a priemyselného partnera.

Konzorcium, ktoré predkladá návrh, musí viesť MSP. Vedúci MSP musí byť technologický vývojár, resp. integrátor a priemyselný partner bude slúžiť ako hostiteľ pilotného experimentu na overenie a predvedenie vyvinutého riešenia.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Od žiadateľov sa bude vyžadovať, aby si v rámci svojich experimentov vybrali jednu alebo viac služieb z nasledujúcich podkategórií služieb:

  • Personalizovaná špecifikácia produktu,
  • Optimalizácia dizajnu aditívnej výroby,
  • Optimalizácia údržby,
  • Pokročilá podpora výroby,
  • Monitorovanie a optimalizácia využívania zdrojov.

Experimenty by sa mali realizovať počas ôsmich mesiacov, rozdelených do troch etáp:

  1. Plánovanie (1 mesiac),
  2. Implementácia (6 mesiacov) a
  3. Komercializácia a udržateľnosť podnikania (1 mesiac).

 

Čo môžem získať?

Projekty môžu získať až 150 000 eur s limitom 60 000 eur na subjekt v konzorciu.

 

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte záujem zapojiť sa do výzvy KYKLOS 4.0, podajte svoj návrh prostredníctvom F6S portálu najneskôr 12. októbra 2022 o 17:00 hod.

 

Dôležité odkazy

Web stránka výzvy

Dokumentácia k projektu (.zip, výzva, príručka pre žiadateľa, formuláre, atď.)

 

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk