Japonská organizácia pre vonkajší obchod (JETRO) ponúka program “Japan Challenge for Society 5.0-Accelerate Innovation with Japan” určený pre zahraničné start-up-y a technologické firmy s inovatívnymi nápadmi.

Preferované sú nasledovné oblasti:

  • Ekológia
  • Riešenie otázky poklesu pracovnej sily a zvyšovania produktivity práce
  • Inteligentné a odolné Japonsko

Program ponúka možnosti konzultácie s japonskými odborníkmi, digitálne vystavovanie a hľadanie partnerov v Japonsku a pozvanie do Japonska na exkurziu.

Uzávierka: 31.7.2021

Bližšie informácie: https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/japan