Kód projektu: 734205

Akronym: NEWEX

Doba riešenia: 1.1.2017 – 31.12.2020

Fakulta: Strojnícka fakulta

Viac infromácií na cordis.europa.eu