Od júna bola schéma na uvedenie prelomových inovácií na trh SME Instrument fáza 2 rebrandovaná na nový nástroj s názvom EIC Accelerator. Bude umožňovať žiadať o tzv. zmiešané financovanie (blended finance), čiže o pomoc vo forme grantu alebo grantu a kapitálovej investície. Pozrite si investičné pokyny pre firmy so záujmom o vstup investora (kapitálovú investíciu/equity).

Projekty v rámci EIC Accelerator budú môcť podávať jednotlivé malé a stredné podniky (nie konzorciá) majúce prevratné inovatívne riešenie s európskym až globálnym dopadom.

EIC publikovala bližšie informácie o podmienkach kapitálovej investície, ktoré sú k dispozícii v Investičných pokynoch pre žiadateľov (PDF). Obsahujú informácie okrem iného aj o veľkosti investície, procese due diligence, spôsoboch oceňovania firiem, typoch finančných nástrojov, či o riadení práv duševného vlastníctva. Mnoho ďalších vysvetlení nájdete v Často kladených otázkach pre EIC (PDF).

Inovatívne firmy budú môcť žiadať o pomoc do výšky 17,5 mil. EUR (500 tis. EUR až 2,5 mil. EUR grant a investícia do 15 mil. EUR). Prvá uzávierka EIC Accelerator s týmito podmienkami bude už 9. októbra 2019.

Cieľom tohto nástroja je podpora prelomových konceptov, ktoré majú potenciál tvorby nových trhov alebo radikálnej zmeny trhov súčasných v EÚ ako aj celosvetovo. Kapitálovú investíciu bude riadiť EIC Accelerator Fund.

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Článok prevzatý z innonews.blog