Social Innovation Tournament podporuje najlepších európskych sociálnych podnikateľov. Propaguje inovatívne nápady a odmeňuje iniciatívy, ktoré prispievajú k vytvoreniu sociálneho, etického alebo environmentálneho dopadu. Firmy môžu získať až 50 tisíc eur. Uzávierka je 4. marca 2020.

Spravidla sa týka projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, životného prostredia, obehového hospodárstva, začlenenia, tvorby pracovných miest, starnutia a mnohých ďalších.

Viac informácií a prihlásenie (EIB)

 

Článok prevzatý z innonews.blog