Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo 14. ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2020″. Cieľom súťaže je upozorniť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Tento rok sa vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík rozhodol udeliť cenu v špeciálnej kategórii COVID-19 za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie. Podnikatelia môžu inovatívne výrobky, technológie a služby, ktoré uviedli na trh v minulom roku, prihlásiť do súťaže do 15. augusta 2021.

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2020″ má štyri kategórie. V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19  inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu po 7 000 €. Ocenenia na druhom a treťom mieste sú spojené s finančnou odmenou 5 000 € a 3 000 €.

Odborná komisia bude pri vyhodnocovaní posudzovať popri inovatívnosti riešenia aj prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť a tiež vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu. „Pre podnikateľov, ktorí úspešne inovovali, je súťaž príležitosťou dať vedieť o unikátnych riešeniach  a inšpirovať ostatných. Od roku 2008 sme prijali viac ako 420 prihlášok s návrhmi na inovatívne činy. Pravidlá nie sú zložité. Podstatné je preukázať, že inovovať sa oplatí,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá súťaž pre rezort hospodárstva organizuje.

Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia posielať do 15. augusta 2021 elektronicky na e-mailovú adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)  sutaz@siea.gov.sk. Súťaž je určená pre právnické  alebo fyzické osoby – podnikateľov so sídlom v Slovenskej republike. Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané na podujatí COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER).

Detailné podklady, podmienky súťaže a ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v časti Inovácie.

Článok prevzatý z innonews.blog