Inovatívne výrobky, technológie a služby sa môžu do 6.4.2018 prihlásiť do tohtoročnej súťaže o Inovatívny čin roka 2017.

Cieľ súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka” je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Počas desiatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

  • Výrobková inovácia,
  • Technologická inovácia,
  • Inovácia služby (netechnologický proces);

Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky. Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2017. Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 06. apríla 2018 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 22. mája 2018 v rámci 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Podmienky súťaže a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: www.siea.sk.

zdroj: innonews.blog