Podnikatelia, ktorí v minulom roku uviedli na trh inovatívny výrobok či službu, sa môžu prihlásiť do súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019.

Uzávierka je 30. septembra 2020.

Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia posielať do 30. septembra 2020 na adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaz@siea.gov.sk. Zúčastniť sa jej  môžu právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike.

Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií výrobkov, technologických inovácií a inovácií v oblasti služieb. Podmienkou je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2019.

Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou bude vecná cena a finančná odmena vo výške 7000 eur. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a autor inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.

Ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra 2020.

Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, sú samotná inovatívnosť, ďalej prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť. Posudzovať sa bude aj vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo ako aj vplyv na ekológiu.

Zdroj: SIEA

Článok prevzatý z innonews.blog