Názov projektu: Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future
Zodpovedný riešiteľ: Zelko, M. Ing. PhD
Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Doba riešenia: 1.11.2011 – 31.3.2016
Grant agreement: 280855
Viac informácií: https://cordis.europa.eu/project/id/280855