Výskumná agentúra, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj Vás pozývajú na INFORMAČNÉ SEMINÁRE pre žiadateľov o NFP v rámci:

  • Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
  • Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
  • Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
  • Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
  • Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Semináre sa uskutočnia dňa 11.9.2018 v Košiciach a 12.9.2018 v Banskej Bystrici.
Prihlasovanie na semináre je do 5.9.2018 do 18,00 hod. prostredníctvom on-line prihlášky na webovom sídle www.vyskumnaagentura.sk.

Pozor, na seminár je potrebné sa registrovať, pričom celkový počet miest je obmedzený.

Program seminára aj s organizačnými pokynmi nájdete pre KE tu a pre BB tu.