V dňoch 20. – 21. septembra 2017 sa bude v Budapešti konať Central European Cooperation for Industry 4.0 Workshop.

Pre odborníkov z oblasti priemyslu, akademickej sféry a aj ďalších záujemcov o inovatívne riešenia a ponikanie v oblasti Industry 4.0 ponúka:

  • Profesionálne fórum pre regionálnych aktérov (VŠ, výskumné inštitúcie, podniky, R&I agentúry, grantové agentúry, investori) aktívnych v oblasti pokročilej výroby, Industry 4.0 a medzinárodnej R&I spolupráce.
  • Prezentácie možností na spoluprácu, jestvujúce siete.
  • Priestor pre prezentáciu projektových zámerov a ideí.
  • Podpora prípravy špecifických regionálnych projektov, tvorby konzorcií, personalizovaný matchmaking .

Účasť na podujatí je bezplatná, je však nutná registrácia na workshop resp. Watify Matchmaking.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete v tejto Praktickej príručke.
Informácie o iniciatíve Watify nájdete tu (v slovenskom jazyku).

Pozn. Podujatie sa koná v rámci Maďarského predsedníctva Visegrádskej skupiny V4  v spolupráci  National Research, Development and Innovation Office of Hungary (NRDIO) a European Commission Directorates-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) and Research and Innovation (DG RTD).