Kód projektu: 734713

Akronym: SME 4.0

Doba riešenia: 1.1.2017 – 31.12.2020

Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Viac infromácií na cordis.europa.eu