Čo si myslíte o slove „inclusive“? Ako si predstavujete budúcnosť riešení založených na IKT? Čo je pre vás v každodennom živote dôležité?

Kedy? 25-27 November

Projekt „HubIT“ pozýva všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa inclusive hackathonu, ktorého cieľom je vytvárať nové nápady zamerané na rôzne výzvy (ale nielen) v nasledujúcich témach:

  • Lepší prístup znevýhodnených skupín k vzdelávaniu / online vzdelávaniu.
  • Riešenie každodenných prekážok, ktorým čelia migranti alebo obete obchodovania s ľuďmi.
  • Boj proti falošným správam, hoaxom a šíreniu dezinformácií.
  • Internet, strojové učenie alebo umelá inteligencia: Ako zabezpečiť, aby mali ľudia posledné slovo?

Cestovné a ubytovacie náklady sú v plnej miere hradené z projektu pre všetkých vybraných účastníkov (do 500,00 €)

Prihláste sa do 11. októbra.

Viac informácií na: https://www.hubit-project.eu/events/inclusive-hackathon-in-bratislava-a-bit-different-competition