I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) je program podporovaný Európskou komisiou s cieľom rozšíriť digitálne inovácie európskych malých a stredných podnikov (MSP) zameraných na výrobu.

Každý rok sa rámci I4MS projektu realizuje výzva Disruptors Awards Call, kde sa vyberajú najlepšie prípady alebo experimenty ilustrujúce schopnosť spoločnosti inovovať a implementovať IKT technológie. Prvá otvorená výzva na predkladanie žiadostí bola spustená v máji 2018 a uzavretá v júli 2018. Kvalifikovaná skupina hodnotiteľov vyhodnotila 24 podaných žiadostí a skončila výberom MSP Compass (súčasť projektu Fortissimo) – ako víťaza prvého ročníka I4MS Disruptors Awards.

Druhá verejná výzva je dostupná pre MSP a stredne veľké spoločnosti, ktoré získali technologickú a finančnú podporu prostredníctvom akéhokoľvek projektu alebo inovačnej akcie v rámci I4MS iniciatívy (t.j. Fortissimo, Fortissimo2, Cloudflow, CloudSME, LASHARE, INTEFIX, EuRoC, Appolo, ReconCell, BEinCPPS, HORSE, MIDIH, Cloudifacturing, L4MS and AMable).

Viac informácií o výzve je dostupných na i4ms-disruptors-awards-second-open-call.fundingbox.com

Viac o programe I4MS na oficiálnej stránke i4ms.eu.