Zverejňovanie výziev na podávanie projektov v rámci programu Horizont Európa je realizované prostredníctvom portálu EK Fuding&Tender Opportunities.. Výzvy v rámci Piliera 2 programu Horizont Európa, ktorých je veľký počet si je potrebné vyhľadať na portáli Funding&Tender Opportunities.

Na Portáli sú v časti reference documents zverejňované finálne verzie pracovných programov na jednotlivé obdobia. Pozrite si pre vás relevantnú tematickú oblasť a identifikujte vhodné výzvy pre rok 2022:

 

Pre viac informácií
SjF TUKE
Mgr. Mária Radvanská
projektová manažérka
maria.radvanska@tuke.sk 
0918 734 605, 055/602 2585