Cieľ: zlepšiť inkluzívnosť výskumných inštitúcií zo zaostalých štátov v rámcových programoch a otvoriť uzatvorené siete.
Otvorenie: 27.1.2022 (preložený zo 4.1.2021)
Termín na predloženie projektov: 20.4.2022 a 10.11.2022
Celkový rozpočet na výzvu: 40 mil. €
Rozpočet projektov: 0,2-0,5 mil. €
Predpokladaný počet podporených projektov: 80

Viac info:
Táto schéma integruje jedného dodatočného partnera zo zaostalého štátu ako plnoprávneho člena projektu. Projekt musí byť podaný koordinátorom konzorcia v 2. pilieri, ktorý má platnú zmluvu a konzorcium nemá ani jedného účastníka zo zaostalých štátov. Rozpočet musí ísť celý novému partnerovi s jedinou výnimkou, a to maximálne 10% z jeho rozpočtu môže ísť koordinátorovi. Ak máte partnerov v zahraničí, zisťujte u nich, či majú nejaký schválený projekt v rámci Horizont Európa – 2. pilier, v ktorom nemajú žiadneho partnera zo zaostávajúcej krajiny.