Hľadajú sa organizácie, ktorých cieľom je zdieľať vedomosti, zlepšovať inovácie a zapájať občanov do Vyšehradského regiónu a po celej strednej a východnej Európe. Získajte finančné prostriedky na rôzne aktivity v prakticky všetkých životných oblastiach. Od malých cezhraničných projektov, ktoré sa usilujú o zlepšenie vzájomného porozumenia, až po multilaterálne iniciatívy, ktoré môžu priniesť úžitok ľuďom v celom regióne.

Viac informácií na: visegradfund.org/apply/grants