Nižšie si môžete pozrieť stručný prehľad európskych programov financovania, ktoré podporujú (nielen) startupy a inovatívne malé a stredné podniky. Prehľady sú pripravené v dvoch verziách: s kontaktnými miestami pre Slovensko alebo Českú republiku. Prehľady sú v PDF v anglickom jazyku.

Čo v prehľadoch nájdete

Na začiatku dokumentu sú prehľadové tabuľky, kde sú programy rozdelené podľa:

  • štádia životného cyklu, ktorý podporujú: od výskumu cez vývoj a testovanie produktu až po trhové aktivity
  • tematických priorít, na ktoré sa zameriavajú

Za prehľadovými tabuľkami nájdete stručnú informáciu o každom programe:

  • popis každého programu
  • financovanie
  • cieľové skupiny
  • prípadné špecifiká
  • oficiálne stránky programov
  • aktuálne výzvy na predkladanie návrhov projektov
  • kontaktné miesta v SR alebo ČR, kde získate ďalšie informácie a/alebo podporu.

Prehľady sa venujú LEN tzv. komunitárnym programom, teda priamo riadeným na úrovni EÚ a  neobsahuje európske programy, ktoré sú riadené na národnej úrovni, teda Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a Plán obnovy a odolnosti, ako ani národnú podporu prostredníctvom štátneho rozpočtu.

Upozornenie: Prehľad je subjektívny pohľad na autora na rozdelenie a charakteristiku programov a ich zameranie pre potreby najmä deep tech startupov a výskumno-inovačne zameraných MSP, pripravený vo februári 2023. Programy a kontakty sa môžu v priebehu času meniť. Budem sa snažiť udržiavať prehľady aktualizované. Ak by ste našli v dokumente chyby, chýbajúce programy alebo nepresnosti, prosím, dajte mi vedieť, aby som mohol informácie upraviť v novej verzii dokumentu.

Granty EÚ pre startupy pre Slovenskú republiku

(s odkazmi na slovenské kontaktné miesta)

Granty EÚ pre startupy pre Českú republiku

(s odkazmi na české kontaktné miesta)

Prehľad (verzia pre SR) bol pripravený pre Innovate Slovakia (Empowering the Slovak innovation and startup scene).

Článok prevzatý z innonews.blog