Web: https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html
Termín uzávierky výzvy: 21.10.2022 (zverejnenie výsledkov 21.2.2022, realizácia mentorigového projektu 22.2.-30.11.2022)
Výška grantu: 5 000 eur na jedného vedca/podávateľ projektu (rozpočet grantovej schémy je 30 000 eur)
Cieľová skupina: vedci, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov (a realizovať ho v slovenskej inštitúcii)
Bližšie info:
Grantová výzva zameraná na zvýšenie úspešnosti slovenských podávateľov prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu.