Fond Ideas Powered for business SME predstavuje grantovú schému určenú na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva. SME fond je iniciatíva Európskej komisie, ktorú realizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a bude dostupná od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022.

Viac na euipo.europa.eu.