V rámci európskej asociácie BDVA a aktivity i-Spaces sa aj DIH Technicom zapojil do programu EUHubs4data, v rámci výzvy zameranej na dátovo riadené inovácie a experimenty firiem pôsobiacich v európskych regiónoch. Šancu zapojiť sa a získať tak financovanie pre svoje inovatívne experimenty budú mať aj malé a stredné podniky z východného Slovenska, ktoré budú môcť využiť služby a datasety ponúkané prostredníctvom DIH Technicom. Výzva bude otvorená od 7.9.2022 do 9.11.2022, pričom sa budú firmy uchádzať o financovanie využitia služieb inovačných HUBov až do výšky 70.000,- EUR. Okrem DIH TECHNICOM budú mať MSP príležitosť žiadať o služby aj iných európskych DIH. Na bližšie informácie k nadchádzajúcej výzve sa tešíme v auguste.