Prezentujte svoj inovatívny nápad! Viac informácií na: falling-walls.com

Termin konania je 1.10.2020

Deadline: 13.9.2020