Po štyroch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí.

Kto sa môže prihlásiť

Študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli sa môžu prihlásiť do národného kola Falling Walls Lab Slovakia 2022 – FWLS 2022. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (k okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:

  • Študent alebo študentka vysokej školy, prípadne postdoktorand (ka)
  • Získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi
  • Získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi
  • Získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách sa stáva účastníkom svetového finále, ktoré sa uskutoční tradične 7. novembra v Berlíne, a získava aj vstupenku na prestížny Falling Walls Science Summit.

Online prihlasovanie do FWLS 2022 je prístupné do 11. septembra 2022. Spomedzi prihlásených vyberie porota finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky v národnom finále FWLS 2022, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2021 v prezenčnej forme v Bratislave. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Do svetového finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred porotou, v ktorej sú nositelia Nobelovej ceny, vedci, inovátori a zástupcovia biznisu svetového formátu. Víťaz získa ocenenie „The Breakthrough Winner“ v kategórii „Emerging Talents“ spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na pódiu „Falling Walls Breakthroughs of the Year“ v rámci prestížneho Falling Walls Science Summit.

Teaser video: https://www.youtube.com/watch?v=Yt0zenn0uRw
Ďalšie informácie a online prihláška: https://falling-walls.com/lab/apply/slovakia-2/
Stránka Falling Walls Lab Slovakia: http://fwlslovakia.sk/
PDF verzia: https://pdf.tuke.sk/spravy/FWLS2022flyer.pdf