Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie Falling Walls Lab sa v posledných rokoch konalo na 50 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zurich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia). Podujatie Falling Walls Lab organizuje nadácia Falling Walls Foundation. V roku 2017 sa medzi prestížnych organizátorov Falling Walls Lab po prvý krát zaradila aj Univerzita Komenského v Bratislave, spolu so štyrmi prestížnymi slovenskými univerzitami a ďalšími partnermi. V nadväznosti na veľký úspech a pozitívnu odozvu doma aj v zahraničí sa Falling Walls Lab Slovakia (FWLS) bude znova konať aj v roku 2018.

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2018 sa uskutoční 31. mája 2018 v Moyzesovej sieni.

Zapojiť sa môžu záujemcovia:

  • s bakalárskym titulom, ktorý získali najviac pred 10 rokmi,
  • s magisterským titulom, ktorý získali najviac pred 7 rokmi,
  • s titulom PhD., ktorý získali najviac pred 5 rokmi,
  • postdoktorandi a aktuálni študenti.

Záujemcovia, ktorí boli pozvaní do národného finále Falling Walls Lab v roku 2017, sa nemôžu opakovane zúčastniť.

Online prihlasovanie je otvorené do 13. mája 2018 na stránke FWL: http://www.falling-walls.com/lab/apply.

Viac informácií na stránke uniba.sk a oficiálnej stránke porujatia.