Vediete vedeckú iniciatívu, ktorá aktívne zapája verejnosť do vedy? Chcete zviditeľniť svoj projekt na medzinárodnej úrovni a stať sa súčasťou globálnej komunity Science Engagement? Zapojte sa do Falling Walls Engage 2021.

Termín je 15. jún 2021. Viac informácií na falling-walls.com/engage/call-for-applications.

Falling Walls Engage je globálna platforma zameraná na komunikáciu vedy a organizuje ju priamo Falling Walls v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha. Poslaním je inšpirovať a spájať tvorivých jednotlivcov a organizácie, ktoré aktívne zapájajú verejnosť do vedy, s cieľom dosiahnuť vzájomné výhody pre vedu a spoločnosť na celom svete.