New Quality Standards for IP Management

Online

Odborní rečníci budú diskutovať o nových štandardoch kvality, ktoré majú pomôcť organizáciám zabezpečiť, aby svoje portfólio duševného vlastníctva spravovali efektívne.

International Staff Week v Helsinkách: Možnosť pre výmenu best-practice s fínskou partnerskou univerzitou Haaga-Helia

Fínsko Helsinky

Haaga-Helia ako naša partnerská univerzita v aliancii Ulysseus pripravuje v termíne 8. až 11. mája 2023 v Helsinkách podujatie International Staff Week. Podujatie je určené pre nepedagogických zamestnancov partnerských univerzít a bude zamerané na problematiku návrhu interných služieb v rámci univerzity (v oblastiach ako služby študijných oddelení, univerzitnej knižnice, marketingu, podporných služieb pre výskum a vývoj, náborových služieb atď.). Účastníci podujatia […]

Príležitosť pre študentov – European Student Assembly 2023

Strasbourg Strasbourg

Milí študenti, Komunita Európskych univerzít spúšťa ďalší ročník Európskeho študentského zhromaždenia - European Student Assembly . Európske študentské zhromaždenie je iniciatívou, ktorá už druhý rok ponúka študentov aliancií Európskych univerzít (EUA) priestor pre diskusiu o aktuálnych výzvach týkajúcich sa budúcnosti Európy. Zhromaždenie pripravuje odporúčania pre orgány Európskej komisie a je koordinované tímom študentov a kolegov […]

DISA 2023

Technická univerzita v Košiciach Letná 9, Košice

Svetové sympózium o digitálnej inteligencii pre systémy a stroje