Brokerage podujatie k budúcim výzvam Horizont Európa – Digitalizácia, Priemysel a Vesmír

V dňoch 29. až 30. novembra sa v lotyšskej Rige uskutoční 5G TECHRITORY Forum. Súčasťou bude aj brokerage sekcia k programu Horizont Európa – Klaster 4 (Digitalizácia, priemysel a vesmír), ktorá je v programe na 30. novembra. Podujatie sa bude konať hybridnou formou (osobne aj virtuálne). O organizátorovi 5G TECHRITORY je popredná európska iniciatíva, ktorá […]

Medzinárodná konferencia Jesenná ITAPA

Crowne Plaza Hotel Bratislava

ITAPA sa za posledné vyše dve dekády svojej existencie stala najväčšou a najvplyvnejšou konferenciou o digitalizácii a moderných technológiách na Slovensku. Konferencia formuje verejný diskurz v oblastiach ako digitalizácia, zdravotníctvo, ekonomika, podpora inovácií a kybernetická bezpečnosť. ITAPA každoročne vytvára jedinečný priestor na diskusiu pre špičkové mienkotvorné osobnosti a širokú verejnosť zo Slovenska a Európy. Každoročne […]

Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

Online

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje online seminár zameraný na využívanie rešeršných nástrojov pre zamestnancov PATLIB centier, centier transferu technológií, pracovníkov vedy a výskumu, ako aj pre širšiu verejnosť. Seminár bude zameraný: Ako na známkovú rešerš Ako na dizajnovú  rešerš Ako na patentovú rešerš Základy IP stratégie Služby úradu pre verejnosť Registrácia: lucia.spisiakova@indprop.gov.sk (meno, priezvisko, inštitúcia) Seminár je ZDARMA. Link […]

Národný informačný webinár k EOSC

Online

Dňa 7. decembra 2022 sa v čase od 10:00 do 12:00 uskutoční webinár zameraný na iniciatívu Eúropskeho cloudu pre otvorenú vedu, ako i na ďalšie témy súvisiace s princípmi otvorenej vedy. Zameranie webinára Oboznámenie sa s princípmi celoeurópskej iniciatívy EOSC, jeho štruktúrou, ako i s aktuálnym stavom vývoja Európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Predstavenie Národného […]

Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ

Online

Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária vás pozývajú dňa 8. decembra 2022 na webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí pre vesmírny sektor. Webinár s názvom „Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ“ môžete sledovať od 09.00 – 12.30 hod. online. Cieľovou skupinou webinára sú podniky, inovátori a výskumníci, ktorí majú záujem o účasť na výskumno-inovačných aktivitách v oblasti Vesmír. Webinár môže […]

Príležitosť pre študentov – European Student Assembly 2023

Strasbourg Strasbourg

Milí študenti, Komunita Európskych univerzít spúšťa ďalší ročník Európskeho študentského zhromaždenia - European Student Assembly . Európske študentské zhromaždenie je iniciatívou, ktorá už druhý rok ponúka študentov aliancií Európskych univerzít (EUA) priestor pre diskusiu o aktuálnych výzvach týkajúcich sa budúcnosti Európy. Zhromaždenie pripravuje odporúčania pre orgány Európskej komisie a je koordinované tímom študentov a kolegov […]