Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ organizuje celoeurópsky online hackathon #EUvsVirus s cieľom spoločne zareagovať na krízu zapríčinenú epidémiou COVID-19. Hackathon organizovaný 24. až 26. apríla 2020 spojí medzinárodné tímy, ktoré sa pokúsia navrhnúť nové riešenia alebo prispôsobiť situácii už existujúce opatrenia. Podujatie má spojiť 60 000 ľudí do virtuálnych tímov, aby spoločne a v krátkom čase dokázali posunúť svoje nápady na ďalšiu úroveň. Hackathon sa koná pod záštitou eurokomisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabriel. Iniciatívu podporilo kolégium komisárov a mnoho partnerov, vrátane popredných európskych spoločností. Informácia o podujatí bola zverejnená aj na web-stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/zapojte-sa-do-euvsvirus-hackathonu/.

V prípade záujmu o partnerstvo s Európskou komisiou, subjekty môžu poskytnúť spätnú väzbu vyplnením dotazníka:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Foundations.

Váš príspevok k definovaniu výziev môžete navrhnúť na nasledujúcom odkaze:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsCrisis_challenges.

Viac informácií o hackathone môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke podujatia:
https://euvsvirus.org/.