Dňa 3. júla 2020 vyhlásila Európska komisia prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu, jedného z najväčších programov na demonštráciu inovatívnych nízko uhlíkových technológií na svete.

Finančné prostriedky vo výške 1 miliardy EUR budú k dispozícii na podporu prelomových inovatívnych ekologických technológií, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) a pripravia cestu ku klimatickej neutralite.

Fond poskytne granty na rozsiahle priekopnícke projekty v oblasti zelených technológii, ktoré vyvíjajú riešenia pre čistý vodík, obnoviteľnú energiu, energeticky náročné priemyselné odvetvia, skladovanie energie a zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka. Cieľom fondu je pomôcť projektom v oblasti čistej energie dosiahnuť vstup na trh a prekonať riziká komercializácie.

Prispeje tak k ekologickému oživeniu vytvorením lokálnych pracovných miest, ktoré budú schopné zabezpečiť budúcnosť, pripravia cestu ku klimatickej neutralite a posilnia vedúce postavenie európskych technológií v celosvetovom meradle.

Inovačný fond, ktorá má do roku 2030 investovať 10 miliárd EUR do ekologických technológií, je kľúčovou súčasťou plánu Európskej komisie na dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 a je financovaný z výnosov z aukcie emisných kvót zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

Výzva je dvojkolová. Projektové návrhy do prvého kola je možné predkladať do 29. októbra 2020. Úspešní uchádzači budú informovaní o výsledkoch alebo dostanú dodatočnú projektovú podporu v prvom kvartáli roku 2021. Výsledky hodnotenia 2. kola budú dostupné v poslednom kvartáli roku 2021.

Informácie o výzve nájdete tu

Prevzaté zo SLORD

Článok prevzatý z innonews.blog