Európska komisia oficiálne otvorila najväčšiu tematickú výzvu v H2020 s názvom EU Green Deal / B2B podujatie k výzve

Dňa 17. septembra 2020 Európska komisia oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorá je financovaná z programu Horizont 2020, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020.

Pracovný program s textom výziev nájdete ako Work Programme 2018-20 ako časť 20. Cross-cutting activities.

Green Deal Call je posledná a najväčšia výzva programu Horizont 2020. Investície, ktorých jadrom sú inovácie, urýchlia spravodlivý a udržateľný prechod na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050.

Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v desiatich oblastiach.

Osem tematických oblastí odrážajúcich kľúčové pracovné línie Európskej zelenej dohody:

            1.         zvýšenie ambícií v oblasti klímy;

            2.         bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;

            3.         priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;

            4.         budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov;

            5.         udržateľná a inteligentná mobilita;

            6.         stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork);

            7.         biodiverzita a ekosystémy;

            8.         prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok.

K spomenutým ôsmim tematickým oblastiam patria i dve horizontálne oblasti, prostredníctvom ktorých sa usiluje o posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov. Dané oblasti ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Termín na predkladanie návrhov je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021.

Bližšie informácie získate na webovej stránke SLORD: https://www.slord.sk/aktuality/europska-komisia-oficialne-spustila-europen-green-deal-call/

Zároveň do pozornosti dávame pripravovaný medzinárodný brokerage event / partnerské podujatie, ktorého hlavným cieľom bude poskytnúť bližšie informácie o výzve Green Deal Call a poskytnúť platformu pre získanie partnerov. Iniciatívu pripravujú kancelárie národných kontaktných bodov H2020 v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Izraeli v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST. Bližšie informácie vrátane registrácie získate na nasledovnej webovej stránke: https://www.slord.sk/podujatia/h2020-green-deal-call-virtualne-partnerske-podujatie/