Iniciatíva European Data Incubator podporí 35 startupov z oblasti big data riešení grantami do 100 tisíc eur a koučingom pre rozvoj úspešného biznisu. Uzávierka je 17. júna 2020. Viac informácií v ich webinári.

Pozrite si EDI WEBINAR 27. apríla 2020 o 13:00.

Poskytuje začínajúcim firmám a malým a stredným podnikom šancu rozvíjať svoje podnikanie, keď riešia reálnu výzvu definovanú veľkou európskou spoločnosťou s pomocou až 100 000 EUR financovania bez vstupu kapitálu (equity free) a špecializovaného kouča.

Program sa rozbieha prostredníctvom 3 intenzívnych fáz v priebehu ôsmich mesiacov, od augusta 2020 do apríla 2021, s kombináciou online stretnutí a fyzických stretnutí v Bilbau a Berlíne.

Viac informácií a prihláška

European Data Incubator je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog