Európska komisia ocení najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Víťazkám budú udelené 3 ceny za 100 tisíc eur každá a 50 tisíc eur za kategóriu ‘rising innovator’ (mladšie ako 35 rokov). Prihlášky je možné podať do 16.1.2019.

Stiahnite si pravidlá súťaže (PDF)

Viac informácií o súťaži.

Článok prevzatý z: innonews.blog