Európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel otvorila symbolicky na Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede 11. januára 2020 ďalší ročník súťaže o európsku ženu inovátorku. Možnosť nominovať skvelé inovátorky z celej Európy potrvá do 21. apríla 2020. Víťazky budú oznámené a ocenené na jeseň 2020.

Táto prestížna cena pre ženy inovátorky je každoročne udeľovaná ženám, ktoré prišli s novou myšlienkou a pretvorili ju do inovatívnych výrobkov alebo služieb. Ocenené budú spolu 4 ženy. Tri z nich získajú cenu 100 000 EUR a jedna získa ocenenie v hodnote 50 000 EUR v kategorii „Rising Innovator“ (vo veku do 35 rokov). Cena pre ženy inovátorky vyzdvihuje úlohu žien pri zavádzaní inovácií a oceňuje vynikajúce úspechy žien, ktoré vedú inovatívne spoločnosti.

Pozrite si VIDEO Európskej komisie.

Súťaž o najlepšie ženy inovátorky je vyhlásená v rámci programu HORIZONT 2020 v tematickej oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť. Podrobné informácie sú uvedené na strane č. 82 Pracovného programu SwafS.

Prihlášky do súťaže musia byť predložené výhradne elektronicky cez portál Európskej komisie – Funding and Tenders Opportunities Portal. Pred odoslaním žiadosti sú žiadatelia vyzvaní oboznámiť sa s pravidlami súťaže v príslušných dokumentoch:

Kto sa môže súťaže zúčastniť? Pravidlá účasti:

  • Súťažiaca musí byť žena.
  • Pri cene Rising Innovator Award je podmienkou dátum narodenia súťažiacej po 1. januári 1985.
  • Súťažiaca musí byť rezidentom členského štátu EÚ alebo krajiny pridruženej k programu Horizont 2020 (tzv. Associated country).
  • Súťažiaca musí byť zakladateľkou alebo spoluzakladateľkou existujúcej a aktívnej inovatívnej spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná pred 1. januárom 2018. EK upozorňuje, že na subjekty z určitých krajín sa môžu vzťahovať osobitné pravidlá.

Viac informácii nájdete na stránkach „EU Prize for Women Innovators 2020“.

 

Zdroj: EK, zverejnené: 17.2.2020, mit

Článok prevzatý z eraportal.sk.