Európska komisia udelí pre výnimočné ženy-inovátorky, tri ceny vo výške 100 000 eur pre každú kategóriu a 50 000 eur pre kategóriu Rising Innovator. Uzávierka je 24. apríla 2020.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov:

  • prielomová inovácia – spoločnosť založená alebo spoluzaložená súťažiacou poskytuje skutočne inovatívny produkt alebo službu.
  • vplyv – výrobok alebo služba sa zameriava na špecifickú spoločenskú potrebu alebo výzvu s veľkým prínosom pre občanov a hospodárstvo.
  • inšpirácia – súťažiaca preukázala aktívne vedenie, hrala kľúčovú úlohu v úspechu spoločnosti a inšpirovala ostatných.

Viac informácií:

Článok prevzatý z innonews.blog