Iniciatíva ESMERA (European SMEs Robotics Applications) ponúka financovanie až 200 tisíc eur na vývoj robotických riešení vo vybraných oblastiach (napríklad energetika, výroba, poľnohospodárske a potravinárske výrobky, stavebníctvo, reakcie na núdzové situácie, maloobchod, zdravotnícke oblasti). Uzávierka je 2.12.2019.

 

Informácie o výzve:

  • Identifikátor výzvy: ESMERA-SOCE
  • Dátum uverejnenia: 2. septembra 2019
  • Termín uzávierky: 2. decembra 2019 o 18:00 (bruselského času)
  • Webová adresa na predloženie návrhu: http://opencalls.esmera-project.eu
  • Očakávané trvanie: 9 mesiacov v prípade experimentov vo fáze 1 (maximálne 18 mesiacov v prípade experimentov postúpených do fázy 2)
  • Celkový rozpočet: 2 750 000 EUR (ideálne 20 experimentov pre 1. fázu a ideálne 10 experimentov pre 2. fázu)
  • Maximálne financovanie na návrh: 200 000 EUR (75 000 EUR pre fázu 1, 125 000 EUR pre fázu 2 vrátane 25% nepriamych nákladov)

Viac o témach výzvy a iniciatíve ESMERA.

 

ESMERA je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

 

Článok prevzatý z innonews.blog