Dňa 24. marca bola spustená HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education – ide o iniciatívu pre podporu inovácií a podnikania na inštitucionálnej úrovni v inštitúciách poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie. V rámci tejto iniciatívy vyhlásil EIT pilotnú výzvu na predkladanie návrhov, v ktorej vyzýva európske vysokoškolské inštitúcie, aby navrhli aktivity, ktoré posilnia ich podnikateľské a inovačné kapacity.

Konzorciá európskych vysokoškolského inštitúcií sa môžu prihlásiť do pilotnej výzvy na predkladanie návrhov a využiť príležitosť pre využitie ich inovačného a podnikateľského potenciálu.

Termín na predkladanie návrhov je do 25. mája 2021 a vybrané pilotné projekty budú vyhlásené v júni 2021.

Ak chcete zistiť viac o iniciatíve HEI a pilotnej výzve na predkladanie návrhov, navštívte portal eit-hei.eu.