EIT RawMaterials zverejnil KAVA8 výzvy pre projekty so začiatkom realizácie v roku 2022. Uchádzači môžu žiadať o financovanie svojich projektov v minimálnej výške 500 000 eur.

V tohtoročnej výzve došlo k niekoľkým pozitívnym zmenám, medzi ktoré patrí aj zjednodušenie podávania projektov vo viacerých fázach.

Podnikatelia, univerzity či výskumníci majú čas do 19. apríla, kedy najneskôr musí byť zámer registrovaný v elektronickom systéme.

Viac informácií na hub.fberg.tuke.sk/2021/03/01/vyzva-na-podavanie-projektov-pre-rok-2022-je-spustena