Ste malý a stredný podnik? Chcete uviesť svoju inováciu na trh a hľadáte ďalšiu finančnú podporu? Prihláste sa do výzvy Európskeho technologického inštitútu (EIT) pre nerastné suroviny – EIT RawMaterials, ktorej hlavným cieľom je urýchliť komercializáciu vašich výrobkov a služieb! Uzávierka je 6.5.2020.

SME CALL 2020 – Výzva pre malé a stredné podniky je zvlášť vhodná pre spoločnosti, ktoré čelia výzve uviesť na trh svoj špecifický inovatívny produkt, postup, riešenie alebo službu a ktoré hľadajú ďalšiu finančnú podporu až do výšky 500 000 EUR. Táto výzva podporuje inovácie a zakladanie podnikov a urýchľuje komercionalizáciu inovácií v prospech európskych občanov.

Cieľom výzvy je podporiť a urýchliť uvedenie na trh nových výrobkov v kontexte hodnotových reťazcov a tém troch iniciatív EIT RawMaterials Lighthouses o:

  • trvalo udržateľných dodávkach,
  • udržateľných materiáloch pre budúcu mobilitu,
  • surovinách a obehových spoločnostiach.

Kompletné znenie výzvy s popisom oprávnených subjektov, podmienok spolufinancovania, tematickej podpory nájdete na stránke EIT RawMaterials.

Konečný termín na predkladanie projektovaných návrhov je stanovený na 6. mája 2020.

Prevzaté z ERA Portal, CVTI SR

Článok prevzatý z innonews.blog